elektronik

Elektronik Şematik Nedir?

Elektronik şematik basitçe; Elektronik malzemelerinin sembolize edilerek bu malzemelerin devrede birbirlerine bağlantısının çizildiği ve bir devrenin çalışma prensibinin oluşturulduğu teknik çizimdir. Elektronik cihazların devreleri tasarlanırken […]