Apostil Onayı Hangi Belgelerde Kullanılır?

apostil

 

Apostil bilindiği gibi noterden alınmış olan herhangi bir belgenin, başka bir ülkede yasal olarak kullanılması için çeşitli makamlardan onaylanması işlemidir. Aslına bakıldığında bu tür işlemlere  apostil şerhi adı verilmektedir. Öyle ki bu belgenin alınması zorunluluğu 5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Anlaşması ile zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle de Lahey Anlaşması kapsamında imzası bulunan ülke vatandaşlarının ülkelerinde almış olduğu belgelerinin, başka ülkelerde de geçerli olmasını sağlamak için apostil şerhi alması gerekmektedir. Çünkü apostil onayı olmayan belgelerin, yurt dışında herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Peki apostil formu nasıl düzenlenir? Apostil onayı hangi belgelerde kullanılmaktadır? Apostil formlarında öncelikle en az 9 santimetre genişliğinde kare şeklinde olması gerekmektedir.

Apostil şerhlerinde bulunması gereken bir diğer özellik ise düzenlenmiş bulunduğu ülkenin lisansıdır. Aynı zamanda da bu lisansla birlikte Fransızca ya da İngilizce form hazırlanması gerekebilmektedir. Ancak apostil belgesine mutlaka bulunması gereken şeyi Fransızca olarak yazılmış olan Apostille ibaresidir. Bu ibarenin bulunmaması, belgelerin geçerli olmadığı anlamına gelir. Geri kalan tüm işlemler için de konsolosluk onayı alınması şarttır. Apostil işlemleri genellikle illerde valilikler tarafından, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır. Bu tür bir onayın alınması için kesinlikle herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak kişilerin yetki vermesi üzerine gerçekleştirilen işlemlerde genellikle hizmet bedeli ücreti alınacaktır. Ödenecek olan yine çok yüksek bir rakama tekamül etmemektedir.

Peki apostil nedir? Apostil bilindiği gibi resmi evrakların yurt dışında da geçerli olmalarını sağlamak için alınan bir tür onay olarak bilinir. Apostil şerhi genellikle savcılık, zabit katipleri ve de adliye memurları tarafından düzenlenmekle birlikte, devletin herhangi bir yargı organında ya da mahkemesine bağlı olarak çalışan makamlar ya da görevli memurlar tarafından düzenlenmektedir. Apostil şerhinin bir çok idare belgelerde ve noter senetlerinde kullanılması mümkündür. Aynı zamanda da kişiler tarafından özel olarak hazırlanmış belgelerin üzerine de konulabilir. Ülkemizde apostil düzenlemesi illerde valililer tarafından düzenlenirken, ilçelerde kaymakamlıklar, adli belgelerin apostil şerhi içinse ağır ceza mahkemeleri başkanlıklarında yapılmaktadır.

Bir cevap yazın